top of page
IMG_4093_edited.jpg
Vonatkozó szabványok: Files

GEOMŰANYAGOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK

Az adott beépítési területhez szükséges geoműanyag meghatározása  nem, vagy csak kevés esetben egzakt módon paraméterezhető folyamat. Ehhez nyújtanak segítséget azok a szabályozások, melyek szakáganként adnak iránymutatást a termék kiválasztására, tervezésére és beépítésére vonatkozóan.

ÚTÜGYI MŰSZAKI ELŐÍRÁS

A geotextíliákkal kapcsolatban leggyakrabban előkerülő fogalomrendszer a GRK robusztussági osztály. A hatályos UME 2-1.222 az alábbiak szerint határozza meg a különböző GRK osztályokhoz tartozó paramétereket.

VASÚTI ALÉPÍTMÉNYI UTASÍTÁS

A D.11. vasúti alépítményi utasítás ugyancsak alkalmazza az UME 2.1-222 által bevezetett GRK robusztussági osztályokat, azonban tovább szigorítva azt a vasúti körülmények között jelentkező nagyobb igénybevételekre meghatározva.

HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELET

A 20/2006. (IV.5.) KvVM hulladéklerakók létesítésére vonatkozó rendelete a beépítendő geoműanyagokat a rétegrendi helye szerint határozza meg, megkülönböztetve a nem veszélyes, veszélyes és inert hulladéktárolást.

bottom of page